Shërbime Sigurie

Shërbime Sigurie

EFM Services punon ngushtë me klientët  për të ofruar një shërbim të plotë të sigurisë për të adresuar nevojat e tyre të veçanta dhe  përshtatjen me mjedisin në të cilin ata veprojnë.

Ne garantojmë dhe sigurojmë ambjentet të cilat jane të rëndesishme per asetet e kompanisë, duke zbatuar procedurat perkatese per mirëfunksionimin e sigurisë.

Siguria për shtëpinë apo biznesin tuaj është një përgjegjësi e rëndësishme për ne, por shërbimi i veçantë dhe një pritje e organizuar në mënyrë sa më të sigurtë është gjithashtu e rëndësishëme. Shërbimi i recepsionit duhet të plotësohet me një përvojë të shkëlqyer të sigurisë dhe këtu ne ofrojmë një ndryshim të qartë.

Ne ofrojmë një mjedis më të mirë dhe më të sigurt duke përfshirë shërbimet e mëposhtme:

  • Roje Parkimi
  • Sisteme Aksesi
  • Sisteme Parkimi
  • Dyer Sigurie
  • Sistem Alarmi
  • Sisteme Kamerash
  • Roje për Evenimente