Zgjidhje Biznesi dhe Financiare

Zgjidhje Biznesi dhe Financiare

EFM Services ofron produkte dhe shërbime të cilat lehtësojnë ndërveprimet e konsumatorëve për transaksionet dhe operacionet e tyre të përditshme.

Ne ofrojmë zgjidhje për të gjithë klientët tanë, pavarësisht madhësisë dhe pozicionit të tyre në treg si Bankat, Kompanite Tregëtare, Telekomunikacioni, Institucionet Private dhe Publike.

EFM Services ka akumulaur një experience të gjërë në fushën e teknologjisë, duke kombinuar suportin e shërbimeve tona me produktet, për ti ofruar klientëve tanë  zgjidhjeve innovative dhe te avancuara.

Ne ofrojmë produkte dhe shërbime të cilat mbulojnë 360 gradë nevojat e biznesit të klientëve tanë në tregun vendas.

Ne ofrojmë zgjidhjet e mëposhtme për klientët tanë:

  • Zgjidhje Teknologjike
  • Shërbime Produktesh
  • Menaxhim Projektesh
  • Menaxhim të Burimeve Njerëzore dhe Administrative
  • Printera dhe Fotokopje